Ey buraya giren, bütün umutlarını ardında bırak!
twitter Sorular İçin

Emre Temiz- Ah Şu Kalbin

https://soundcloud.com/emretemiz 

elemanlar cayır cayır geliyor özellikle Sergen'in rockstar ışığını es geçmemek lazım. 

Senin uygarlık dediğin koca bir panik atak krizi.

6 gopro kamerasıyla 360 derecelik çekim.

çoğ eğlenceli olmuş

16 Ton

Vicdan ve serbest piyasaya dair bir film

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter